OP PIK Inovace ITI Hradec-Pardubice

« Zpět

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Program podporuje pouze takové projekty, které realizují některou z následujících inovací:

  • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
  • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
  • Organizační inovace – nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).
  • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (možné podpořit pouze při současné realizaci inovace produktu / procesu).

V rámci samostatné výzvy jsou podporovány aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.


Podporovanými aktivitami nejsou:

  • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje.
  • Projekty pouhé modernizace technologie, prosté obměny výrobku či racionalizace / modernizace výroby.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Podpora je poskytována formou nevratné dotace.
  • Procentuální míra dotace 25% / 35% / 45% (velký / střední / malý podnik).
  • Dotace je poskytována ve výši 1 – 50,5 mil. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz