OP PIK - ICT a sdílené služby

« Zpět

Program ICT a sdílené služby, OP PIK – IV. výzva 

Na co lze dotaci žádat

·         tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace – aktivita (a)

·         zřizování a provoz center sdílených služeb – aktivita (b)

·         budování a modernizace datových center - aktivita (c)


Způsobilé výdaje

aktivita (a) a (b):

·         osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů -

·         hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis. Investiční náklady jsou způsobilé pouze do výše minimální investice na projekt

aktivita (c):

·         pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP)


Výše a forma dotace

·         25% způsobilých výdajů – velký podnik

·         35% způsobilých výdajů – střední podnik

·         45 % způsobilých výdajů – malý podnik

·         aktivita (a) - dotace 1 – 50 mil. Kč  

·         aktivita (b) - dotace 3 – 100 mil. Kč  

·         aktivita (c) - dotace 1 – 150 mil. Kč  

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik


Plánovaný termín IV. Výzvy / uzávěrky (aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení):

Výzva:                                                  průběžná

Vyhlášení výzvy:                               listopad 2018

Příjem žádostí o podporu:              prosinec 2018

Ukončení příjmu žádostí:               červenec 2019

Alokace na výzvu:                            1 mld. KčTermín IV. Výzvy / uzávěrky (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb):

Výzva:                                                  průběžná

Vyhlášení výzvy:                               25. června 2018

Příjem žádostí:                                  28. srpna 2018

Ukončení příjmu žádostí:               28. května 2019

Alokace na výzvu:                            0,5 mld. Kč

 

 

Termín IV. Výzvy / uzávěrky (aktivita Budování a modernizace datových center):

Výzva:                                                  průběžná

Vyhlášení výzvy:                               28. června 2018

Příjem žádostí:                                  31. srpna 2018

Ukončení příjmu žádostí:               31. května 2019

Alokace na výzvu:                            1,5 mld. Kč

 


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz