OP PIK - Aplikace VI. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·   výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·   osobní náklady

·   náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·   náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty

·   náklady na poradenské a rovnocenné služby

·   dodatečné režijní a ostatní provozní náklady


Výše a forma dotace

·   dotace 1 – 40 mil. Kč

·   25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·   max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·   malý / střední podnik (MSP)

·   velký podnik a organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia s MSP)


Předpokládaný termín VI. výzvy / uzávěrky

Výzva:                        kolová

Vyhlášení výzvy:          16. června 2018

Příjem žádostí:            28. srpna 2018 - 17. prosince 2018

Alokace na výzvu:        1,6 mld. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz