OP PIK - Aplikace V. Výzva - Clean Sky 2

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·  výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v oblasti civilního dopravního letectví


Způsobilé výdaje

·  osobní náklady

·  náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·  náklady na smluvní výzkum, poznatky a licence

·  náklady na poradenské a rovnocenné služby

·  dodatečné režijní a ostatní provozní náklady


Výše a forma dotace

·  dotace 1 – 50 mil. Kč

·  40 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·  max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·  žádat může pouze konsorcium složené ze subjektů níže

·  malý / střední / velký podnik

·  organizace pro výzkum a šíření znalostí


Termíny V. výzvy / uzávěrky

Výzva:                     kolová

Vyhlášení výzvy:       1. prosinec 2017

Příjem žádostí:         18. prosinec 2017 – 30. duben 2018

Alokace na výzvu:     400 mil. Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz