OP PIK - Aplikace IV. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·         osobní náklady

·         náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·         náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty

·         náklady na poradenské a rovnocenné služby

·         dodatečné režijní a ostatní provozní náklady


Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 50 mil. Kč

·         25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·         max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

·         organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)


Termín vyhlášení:

Výzva:                             kolová

Vyhlášení výzvy:               2. srpna 2017

Příjem plných žádostí:       3. srpna 2017 – 30. listopadu 2017

Alokace na výzvu:             1,6 mld. Kč

 

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz