OP PIK Aplikace ITI (Plzeň), I. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·         osobní náklady

·         náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·         náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty

·         náklady na poradenské a rovnocenné služby

·         dodatečné režijní a ostatní prorvozní náklady


Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 10 mil. Kč

·         25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·         max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

·         organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)

·         realizace projektu musí být na území ITI Plzeňské metropolitní oblasti


Předpokládaný termín vyhlášení I. výzvy ITI (Plzeň) / uzávěrky

Výzva:                          průběžná

Vyhlášení výzvy:            2018

Příjem plných žádostí:    2018 – 2019

Alokace na výzvu:          10 000 000 Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz