OP PIK Aplikace ITI (Ostrava), I. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·         výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·         osobní náklady

·         náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·         náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty

·         náklady na poradenské a rovnocenné služby

·         dodatečné režijní a ostatní prorvozní náklady


Výše a forma dotace

·         dotace 1 – 100 mil. Kč

·         25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·         max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

·         organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)

·         realizace projektu musí být na území ITI Ostravské metropolitní oblasti


Předpokládaný termín vyhlášení I. výzvy ITI (Ostrava) / uzávěrky

Výzva:                                      průběžná

Vyhlášení výzvy:                       6/2018

Příjem plných žádostí:             7/2018

Ukončení příjmu žádostí:         6/2019

Alokace na výzvu:                    106 800 000 Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz