OP PIK Aplikace ITI (Olomouc), I. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·   výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

·   osobní náklady

·   náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

·   náklady na smluvní výzkum

·   neinvestiční náklady na licence

·   náklady na poradenské a rovnocenné služby

·   náklady na materiál

·   ostatní režijní náklady


Výše a forma dotace

·   dotace 1 – 80 mil. Kč

·   25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

·   max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

·   malý / střední / velký podnik

·   organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)

·   realizace projektu musí být na území ITI Olomoucké aglomerace


Termín I. Výzvy ITI (Olomouc) / uzávěrky:

Výzva:                          průběžná

Vyhlášení výzvy:           29. prosince 2017

Příjem žádostí:             15. ledna 2018 – 31. prosince 2018

Alokace na výzvu:        80 000 000 Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz