OP PIK Aplikace ITI (Hradec Králové – Pardubice), I. Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

- výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb


Způsobilé výdaje

- osobní náklady

- náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů

- náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty

- náklady na poradenské a rovnocenné služby

- dodatečné režijní a ostatní prorvozní náklady


Výše a forma dotace

- dotace 1 – 50 mil. Kč

- 25 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele

- max. 70 % dotace na celý projekt


Vhodný žadatel

- malý / střední / velký podnik

- organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)


Termín vyhlášení I. Výzvy

Výzva:                         průběžná

Vyhlášení výzvy:           24. července 2017

Příjem plných žádostí:   1. srpna 2017 – 31. července 2018

Alokace na výzvu:         125 308 200 Kč

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz