OP PIK - Aplikace IraSME

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

 

Způsobilé výdaje

 • náklady na služby expertů, poradců, studie

 • náklady na smluvní výzkum a konzultační služby

 • mzdy a pojistné


 • materiál
 • ​ostatní režie
 • odpisy DHM a DNM

 

Výše a forma dotace

 • dotace 1 – 25 mil. Kč
 • 35 – 80 % způsobilých výdajů dle kategorií VaV a typu žadatele
 • max. 70 % dotace na celý projekt

 

Vhodný žadatel

 • malý / střední / velký podnik
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako součást konsorcia)

Upozornění: V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.

 

Termín vyhlášení II. výzvy

 • vyhlášení výzvy:                           11. března 2016
 • příjem plných žádostí:                   UKONČEN

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz