IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zdravotnictví

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zvýšení kvality vysoce specializované péče (podpora zdravotnictví omezená na síť onkogynekologických a perinatologických pracovišť)
 • zvýšení kvality návazné péče - modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči (gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství)
 • deinstitucionalizace psychiatrické péče pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.)

Způsobilé výdaje

 • nákup objektů
 • stavební práce
 • pořízení vybavení a zařízení
 • doplňková zeleň

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

 

Vhodný žadatel

 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • obce, kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji /dobrovolnými svazky obcí
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních
 • nestátní neziskové organizace
 • dobrovolné svazky obcí

Předpokládaný termín vyhlášení

 • září 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz