IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, snížení spotřeby energií

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří
 • prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
 • výměna rozvodů tepla a vody

Způsobilé výdaje

 • stavební práce
 • pořízení vybavení a zařízení
 • doplňková zeleň

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

 

Vhodný žadatel

 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek
 • správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení finančního nástroje

Předpokládaný termín vyhlášení

 • prosinec 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz