IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, regionální vzdělávání

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • infrastruktura pro předškolní vzdělávání - výstavba, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti, rozšíření kapacit zařízení péče o děti do 3 let
 • infrastruktura pro základní a střední vzdělávání - stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v odborných i přenositelných klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi)
 • modernizace odborných učeben středních odborných škol
 • nákup a instalace strojů pro praktickou výuku
 • infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 • stavební úpravy budov, učeben a venkovních prostor za účelem zpřístupnění objektů zdravotně postiženým a dalším sociálně vyloučeným osobám

Způsobilé výdaje

 • stavební práce
 • pořízení vybavení a zařízení
 • doplňková zeleň

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

 

Vhodný žadatel

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • obce a kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji
 • nestátní neziskové organizace
 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu

Předpokládaný termín vyhlášení

 • listopad 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz