IROP - Integrovaný záchranný systém

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci za účelem zvýšení její odolnosti vůči účinkům mimořádné události (uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení)
 • pořízení potřebného vybavení (elektrocentrála pro zajištění náhradního zdroje pro nouzový provoz stanice)
 • posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky v exponovaných územích daných změnami klimatu a novým rizikům
 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, extrémního sucha, uniky nebezpečných látek
 • modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (budování trenažérů a simulátorů

 

Způsobilé výdaje

 • stavební práce
 • pořízení vybavení a zařízení (zejména investičního charakteru)
 • náklady třetích stran zabezpečující určitou část projektu
 • ostatní přímé náklady: cestovné a náhrady, náklady na odpisy zařízení, infrastruktur nebo jiných aktiv, služby, leasing, vybavení pro výzkum v hodnotě jeho využití a délce projektu
 • nepřímé náklady ve výši 25 % součtu personálních a ostatních přímých nákladů

 

Výše a forma podpory

 • bude upřesněno

Vhodný žadatel

 • MV - Generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů a Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)
 • Policejní prezidium ČR
 • krajská ředitelství Policie ČR
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

Předpokládaný termín vyhlášení

 • prosinec 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz