IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, územně plánovací dokumentace

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • zpracování regulačních plánů – týká se regulačních plánů, pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.

Projekty na zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu, které nenahrazují územní rozhodnutí podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, vždy zahrnují:

 • zpracování návrhu regulačního plánu pro společné jednání;
 • úprava návrhu regulačního plánu pro veřejné projednání;
 • úprava návrhu regulačního plánu po veřejném projednání.

Součástí jednoho projektu může být zpracování více regulačních plánů pro jednu obec s rozšířenou působností. Podmínka minimální výše celkových způsobilých výdajů platí pro projekt jako celek.

Smlouvy na zhotovení regulačních plánů musí být podepsány pro všechny regulační plány, které jsou součástí projektu (pozn.: jedna smlouva může zahrnovat více regulačních plánů).


Způsobilé výdaje

 • zpracování návrhů regulačních plánů pro společné jednání, které provádí projektant;
 • úprava návrhů regulačních plánů pro veřejné projednání, které provádí projektant;
 • úprava návrhů regulačních plánů po veřejném projednání, které provádí projektant; digitální zpracování návrhů regulačních plánů ve vektorové formě, (provádí projektant).

Výše a forma podpory

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 2 000 000Kč.
 • Spolufinancování ze strany žadatelů je 10 %.

 

Vhodný žadatel

 • obce s rozšířenou působností

Termín vyhlášení

 • vyhlášení výzvy:                       16.září 2015
 • příjem žádostí:                         1. října 2015 – 31. března 2017


Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz