IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Kultura a přírodní dědictví

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

  • revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, národních kulturních památek k 1.1.2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1.1.2014)
    • zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění

 

Způsobilé výdaje

  • stavební práce
  • pořízení vybavení a zařízení
  • restaurační práce

Výše a forma podpory

  • bude upřesněno

 

Vhodný žadatel

  • vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Předpokládaný termín vyhlášení

  • listopad 2015

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz