Investiční pobídky - Zpracovatelský průmysl

« Zpět

Na co lze podporu žádat

 • zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu

Podmínky:

1) Investiční akce

Investice do majetku min. 50 mil. Kč - 100 mil. Kč, dle regionu, z toho nejméně 50% do nových strojů a současně 

vytvoření min. 20-ti nových pracovních míst.

2) Strategická investiční akce

Investice do majetku min. 500 mil. Kč z toho nejméně 50 % do nových strojů a současně vytvoření min. 500 nových pracovních míst.

Uznatelné náklady

Investiční majetek, kdy hodnota strojů tvoří min. 50 % hodnoty pořízeného majetku

Forma a výše podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • převod území za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč (ve vybraných regionech)
 • hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50 % z celkových výdajů na školení a rekvalifikace
 • osvobození od daně z nemovitosti na 5 let (pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách)
 • hmotná podpora na pořízení majetku (poskytovaná pouze v případě strategické investiční akce) až do výše 10 % z uznatelných investičních nákladů, max. 1,5 mld Kč (pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 12,5 % z uznatelných investičních nákladů)

 

 • max. výše podpory 25 % - 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku
 • do max. výše podpory se nezapočítává hmotná podpora na školení a rekvalifikace

 

Vhodný žadatel

 • podnikatelský subjekt v oblasti zpracovatelského průmyslu realizující investiční projekt na území České republiky (kromě Prahy)

 

Termín vyhlášení

 • účinnost od května 2015
 • průběžný příjem žádostí

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz