Investiční pobídky - Technologická centra

« Zpět

Na co lze podporu žádat

 • vybudování nebo rozšíření výzkumně vývojového centra

Podmínky:

1) Investiční akce

Investice do majetku min. 10 mil. Kč z toho nejméně 50 % do nových strojů a současně vytvoření min. 20 nových pracovních míst.

2) Strategická investiční akce

Investice do majetku min. 200 mil. Kč z toho nejméně 50 % do nových strojů a současně vytvoření min. 100 nových pracovních míst.

Uznatelné náklady

 • investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v min. výši 10 mil. Kč (minimálně 50 % budou tvořit investice do nového strojního vybavení nebo mzdové náklady vynaložené na vytvoření nových pracovních míst v průběhu 24 měsíců)

        nebo

 • 2-leté hrubé mzdy na nově vytvořených pracovních místech 

Forma a výše podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • převod území za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč (ve vybraných regionech)
 • hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50 % z celkových výdajů na školení a rekvalifikace
 • osvobození od daně z nemovitostí na 5 let (pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách)
 • hmotná podpora na pořízení majetku poskytovaná pouze v případě strategické investiční akce až do výše 10 % z uznatelných investičních nákladů, max. 0,5 mld. Kč (v případě zavedení či rozšíření výroby a současně zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 12,5 % z uznatelných investičních nákladů)

 

 • max. výše podpory 25% - 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku
 • do max. výše podpory se nezapočítává hmotná podpora na školení a rekvalifikace

 

Vhodný žadatel

 • podnikatelský subjekt se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj, inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem využití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty, který bude realizovat investiční záměr na území České republiky (kromě Prahy)

 

Termín vyhlášení

 • účinnost od května 2015
 • průběžný příjem žádostí

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz