Investiční pobídky - Centra strategických služeb

« Zpět

Na co lze podporu žádat

 • zahájení nebo rozšíření činnosti center sdílených služeb, center pro tvorbu software, high-tech opravárenského centra, datových center nebo center zákaznické podpory (call centra)

Podmínky investiční akce

Vytvoření nových pracovních míst:

 • centrum pro vývoj software - 20
 • centrum sdílených služeb - 70
 • high-tech opravárenské centrum - 70
 • centrum zákaznické podpory - 500

Uznatelné náklady

 • investice do dlouhodobého majetku (minimálně polovinu musí tvořit investice do nového strojního vybavení) nebo
 • 2-leté hrubé mzdy na nově vytvořených pracovních místech

Forma a výše podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • převod území za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč (ve vybraných regionech)
 • hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců až do výše 50 % z celkových výdajů na školení a rekvalifikace
 • osvobození od daně z nemovitosti na 5 let (pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách)

 

 • max. výše podpory 25% - 45 % z celkových uznatelných nákladů dle velikosti podniku
 • datová centra – max. výše podpory 6,25 % z celkových uznatelných nákladů pro velké podniky, 8,75 % pro střední podniky a 11,25 % pro malé podniky

 

Vhodný žadatel

 • centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností (jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak centra pro tvorbu software, high-tech opravárenská centra, datová centra a centra zákaznické podpory (call centra), jejichž poskytované služby mají mezinárodní přesah (ČR a min. 2 další státy)

 

Termín vyhlášení

 • účinnost od května 2015
 • průběžný příjem žádostí

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz