HORIZONT 2020

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

  • financování vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni v letech 2014-2020

 

Způsobilé výdaje

  • personální náklady
  • subdodávky
  • náklady třetích stran zabezpečující určitou část projektu
  • ostatní přímé náklady: cestovné a náhrady; náklady na odpisy zařízení, infrastruktur nebo jiných aktiv, služby, leasing, vybavení pro výzkum v hodnotě jeho využití a délce projektu
  • nepřímé náklady ve výši 25 % součtu personálních a ostatních přímých nákladů

 

Výše a forma dotace

  • dotace 0,5 – 5 mil. €
  • 70 – 100 % způsobilých nákladů

Vhodný žadatel

  • jednotlivci i organizace (vysoké školy, výzkumné ústavy, firmy, nevládní a neziskové organizace, občanská sdružení, asociace …) využívající program pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií

Termín vyhlášení

Jednotlivé výzvy v rámci prioritních os jsou vyhlašovány průběžně v letech 2014 – 2020. Další informace na http://www.h2020.cz/

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz