Přehled programů

« Zpět

Vyhledávač pracuje s těmito nejvíce využívanými dotačními programy:

HORIZONT 2020

Investiční pobídky - Centra strategických služeb

Investiční pobídky - Technologická centra

Investiční pobídky - Zpracovatelský průmysl

IROP - Sociální podnikání

OP PIK - Aplikace IV. Výzva

OP PIK - ICT a sdílené služby

OP PIK - Inovace IV. výzva

OP PIK - Inovační vouchery II. Výzva

OP PIK - Marketing II.Výzva

OP PIK - Nemovitosti II.Výzva

OP PIK - Nízkouhlíkové technologie II.Výzva

OP PIK - Obnovitelné zdroje energie II.Výzva

OP PIK - Partnerství znalostního transferu III. výzva

OP PIK - Poradenství

OP PIK - Potenciál IV.Výzva

OP PIK - Služby infrastruktury

OP PIK - Smart grids I. (Distribuční sítě)

OP PIK - Smart grids II. (Přenosové sítě)

OP PIK - Spolupráce III.Výzva

OP PIK - Školicí střediska II.Výzva

OP PIK - Technologie IV.Výzva

OP PIK - Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu I.Výzva

OP PIK - Úspory energie II.Výzva

OP PIK - Úspory energie v SZT II.Výzva

OP PIK - Vysokorychlostní internet

OP PIK Aplikace ITI (Hradec Králové – Pardubice), I. Výzva

OP PIK Inovace ITI Hradec-Pardubice

OP PIK Inovace ITI Olomouc

OP PIK Technologie ITI (Olomouc)

OP PIK Technologie ITI (Ostrava)

OP Praha - Transfer technologií

OP Praha - Energetické úspory v městských objektech

OP Praha - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

OP VVV - Excelentní výzkum

OP VVV - Individuální projekty systémové II

OP VVV - Podpora excelentních výzkumných týmů

OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

OP VVV - Předaplikační výzkum

OP VVV – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

OP ZAMĚSTNANOST – 1.2 Podnikové školky a mikroškolky

OP ZAMĚSTNANOST – 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

OP ZAMĚSTNANOST – 2.1 Sociální podnikání

OP ŽP - PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Program rozvoje venkova pro podnikatele a subjekty hospodařící v lesích

Program TRIO III. Výzva

TAČR - EPSILON 2017

Technologie V.Výzva

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zdravotnictví

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, eGoverment

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, komunitně vedený místní rozvoj

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Kultura a přírodní dědictví

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, územně plánovací dokumentace

IROP - Doprava - PRIORITNÍ OSA 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

IROP - Integrovaný záchranný systém

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, regionální vzdělávání

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, snížení spotřeby energií

OP PIK - Pre-commercial public procurement

OP PIK - Proof of concept

OP ZAMĚSTNANOST – 1.1

OP ZAMĚSTNANOST – 2.2

OP ZAMĚSTNANOST – 2.3

OP ZAMĚSTNANOST – 3.1

OP ZAMĚSTNANOST – 4.1

OP ŽP – PO1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

OP ŽP – PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OP ŽP – PO5: Energetické úspory

Program rozvoje venkova pro obce

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz