Přehled programů

« Zpět

Vyhledávač pracuje s těmito nejvíce využívanými dotačními programy:

HORIZONT 2020

Investiční pobídky - Centra strategických služeb

Investiční pobídky - Technologická centra

Investiční pobídky - Zpracovatelský průmysl

IROP - Sociální podnikání

OP PIK - Aplikace IV. Výzva

OP PIK - Aplikace V. Výzva - Clean Sky 2

OP PIK - Aplikace VI. Výzva

OP PIK - ICT a sdílené služby

OP PIK - Inovační vouchery III. Výzva

OP PIK - Inovační vouchery III. Výzva

OP PIK - Marketing III.Výzva

OP PIK - Nízkouhlíkové technologie II.Výzva

OP PIK - Obnovitelné zdroje energie II.Výzva

OP PIK - Partnerství znalostního transferu IV. výzva

OP PIK - Poradenství

OP PIK - Potenciál V.Výzva

OP PIK - Proof of concept

OP PIK - Služby infrastruktury

OP PIK - Smart grids I. (Distribuční sítě)

OP PIK - Smart grids II. (Přenosové sítě)

OP PIK - Spolupráce III.Výzva

OP PIK - Školicí střediska II.Výzva

OP PIK - Technologie VII.Výzva

OP PIK - Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu II.Výzva

OP PIK - Úspory energie IV.Výzva

OP PIK - Úspory energie v SZT II.Výzva

OP PIK - Vysokorychlostní internet

OP PIK Aplikace ITI (Hradec Králové – Pardubice), I. Výzva

OP PIK Aplikace ITI (Olomouc), I. Výzva

OP PIK Aplikace ITI (Ostrava), I. Výzva

OP PIK Aplikace ITI (Plzeň), I. Výzva

OP PIK Inovace ITI (Plzeň), I. výzva

OP PIK Inovace ITI Hradec-Pardubice

OP PIK Inovace ITI Olomouc

OP PIK Inovace, V. výzva

OP PIK Nemovitosti ITI (Olomouc), I.¨výzva

OP PIK Technologie ITI (Olomouc)

OP PIK Technologie ITI (Ostrava)

OP Praha - Transfer technologií

OP Praha - Energetické úspory v městských objektech

OP Praha - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

OP VVV - Excelentní výzkum

OP VVV - Individuální projekty systémové II

OP VVV - Podpora excelentních výzkumných týmů

OP VVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

OP VVV - Předaplikační výzkum

OP VVV – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

OP ZAMĚSTNANOST – 1.2 Podnikové školky a mikroškolky

OP ZAMĚSTNANOST – 1.3 Vzdělávání zaměstnanců

OP ZAMĚSTNANOST – 2.1 Sociální podnikání

OP ŽP - PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Program rozvoje venkova pro podnikatele a subjekty hospodařící v lesích

Program TRIO IV. Výzva

TAČR - EPSILON 2018

TAČR - Národní centra kompetence 1

Technologie V.Výzva

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zdravotnictví

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, eGoverment

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, komunitně vedený místní rozvoj

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Kultura a přírodní dědictví

IROP - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, územně plánovací dokumentace

IROP - Doprava - PRIORITNÍ OSA 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

IROP - Integrovaný záchranný systém

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, regionální vzdělávání

IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, snížení spotřeby energií

OP PIK - Inovace IV. výzva

OP PIK - Nemovitosti II.Výzva

OP PIK - Pre-commercial public procurement

OP ZAMĚSTNANOST – 1.1

OP ZAMĚSTNANOST – 2.2

OP ZAMĚSTNANOST – 2.3

OP ZAMĚSTNANOST – 3.1

OP ZAMĚSTNANOST – 4.1

OP ŽP - PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

OP ŽP – PO1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

OP ŽP – PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OP ŽP – PO5: Energetické úspory

Program rozvoje venkova pro obce

Mám zájem o tento program:

 › dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz