Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je předmětem nově vyhlášených výzev č. 104 a 114 v rámci OPŽP.

20.08.2018 - Celkem 1,3 mld. Kč je připraveno pro žadatele, kteří budou v rámci výzev č. 104 a 114 žádat o dotacinapříklad na:  

  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
  • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů
  • Výstavbu/modernizace bioplynových stanic
  • Výstavbu/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití
  • Výstavbu/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
  • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
Výše dotace může činit až 85 % celkových způsobilých výdajů. O dotaci mohou žádat mimo jiné kraje, obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ale také podnikatelské subjekty.  
Více informací na  http://www.opzp.cz/vyzvy/


« Aktuality

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je předmětem nově vyhlášených výzev č. 104 a 114 v rámci OPŽP.

 

› | Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je předmětem nově vyhlášených výzev č. 104 a 114 v rámci OPŽP.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz