Zvýšení limitů pro výběrová řízení

07.11.2019 - S účinností od 23. 10. 2019 platí nově vyhlášená Pravidla pro výběr dodavatelů. Došlo ke zvýšení limitů určujících postup dle těchto pravidel a to ze 400 tis. na 500 tis. Kč bez DPH v případě veřejného zadavatele, „dotovaného“ zadavatele a zadavatele, kteU zakázek zadávaných ostatními zadavateli se limit podstatně zvýšil -     z 500 tis. Kč bez DPH na 2 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb a na 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací.
Důsledkem tedy bude snížení počtu vyhlašovaných výběrových řízení u řady žadatelů a urychlení kontrol a proplácení dotací u menších projektů.


« Aktuality

Zvýšení limitů pro výběrová řízení

 

› | Zvýšení limitů pro výběrová řízení

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz