Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci OP VVV

05.10.2015 - Cílem výzvy je podpora plánovaného rozvoje základních škol v území k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Získání finanční podpory napomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi základní školou a firmami.Výzva je vyhlášena od 8. 9. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 26. 10. 2015.
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději 30. 12. 2016.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000Kč (v závislosti na úrovni zpracovávaného MAP)
Spolufinancování ve výši 0 - 5 %. 


Stručné resumé programu


« Aktuality

Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci OP VVV

 

› | Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz