Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

02.12.2015 - Hospodářská komora ČR jako člen Programové platformy pro výzvy z Operačního programu zaměstnanost zaslala své připomínky a argumenty u řídícího orgánu OPZ v prioritní ose 1.3, v oblasti vzdělávacích projektů pro zaměstnavatele a zaměstnance na rok 2016.Konkrétně se jedná o výzvu číslo 43 a výzvu číslo 60, kde bylo upozorněno na některé návrhy řídícího orgánu, které pro případné zájemce (zaměstnavatele a jejich zaměstnance) o poskytnutí dotace na odborné vzdělávání přináší zbytečnou administraci, zatěžující žadatele a také nejsou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Bohužel, řídící orgán se nepoučil úplně z chyb minulého kohezního období a např. u výzvy pro vzdělávání zaměstnanců bude velký problém vzdělávat také živnostníky, neboli osoby samostatně výdělečně činné. Což jsou také zaměstnavatelé (minimálně zaměstnávají sami sebe) a v případě vzdělávání patří k nejvíce ohroženým skupinám. Doporučení jsou sesbírána právě od potenciálních příjemců a žadatelů a takto je budeme řídícímu orgánu OPZ prezentovat. 


« Aktuality

Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

 

› | Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz