Výzvy programu Aplikace pro území ITI

14.09.2017 - V průběhu roku 2017 začíná Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) průběžně vyhlašovat výzvy programu Aplikace pro území ITI (Integrované teritoriální investice).Jako první byla dne 24. 7. 2017 vyhlášena I. Výzva ITI programu Aplikace pro ITI Hradec Králové-Pardubice.

Žadatel, forma podpory, procentuální výše podpory, podporované aktivity, cíle, způsobilé výdaje a také monitorující indikátory jsou shodné s celonárodním programem Aplikace. Rozdíl je ve velikosti alokace finančních zdrojů na danou ITI aglomeraci a nutností společně se žádostí předložit souhlas dané ITI aglomerace s projektovým záměrem. Výzvy Aplikace ITI nejsou kolové, ale průběžné.

Žadatelé tedy nejprve musí své projekty přihlásit do výzvy ITI vyhlášené zprostředkujícím subjektem v příslušné územní aglomeraci. Pokud je projekt vyhodnocen příslušným řídicím výborem dané ITI aglomerace, že je v souladu s příslušnou ITI, teprve potom může být podána projektová žádost standardně do výzvy Aplikace ITI pro příslušnou územní aglomeraci vyhlášenou v rámci OPPIK ze strany MPO.

Příjem žádostí I. výzvy ITI Aplikace (Hradec Králové–Pardubice) je v termínu od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. Plánovaná alokace na výzvu je 123 308 200 Kč.

Následovat budou výzvy pro ITI Olomouc (09/2017) a ITI Plzeň (12/2017).

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.mpo.cz.  


« Aktuality

Výzvy programu Aplikace pro území ITI

 

› | Výzvy programu Aplikace pro území ITI

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz