Výzva – Zvýšení kvality návazné péče - IROP

09.05.2016 - Ke dni 31. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášené výzvě č. 31 zaměřené na Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví.Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2017 do 14hod, nebo do vyčerpání alokace. Alokace pro tuto výzvu je cca 3,6 mld. Kč
 
Typy podporovaných projektů
 
Zvýšení kvality návazné péče.
Podpořeni budou žadatelé, vykonávající službu obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.
 
 
Oprávnění žadatelé:

 • Příspěvkové organizace OSS,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

 
Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:
 1. poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
 2. poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum,
 3. poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 • příspěvkové organizace OSS  - 0%
 • organizace zřizované kraji/obcemi  - 10 %
 • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů – 15 %
 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých: 99 000 000Kč
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
 
Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 31


« Aktuality

Výzva – Zvýšení kvality návazné péče - IROP

 

› | Výzva – Zvýšení kvality návazné péče - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz