Výzva – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - IROP

05.10.2015 - Ke dni 29. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 6 je zaměřená na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od téhož data a příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. 9. 2015 od 14hod. Žádosti je možné předkládat průběžně do 30. 6. 2018 resp. do případného vyčerpání alokace cca 1,9 mld. Kč.

Oprávnění žadatelé:
Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše dotace na  jednu MAS nepřekročí 25 % celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie CLLD, a zároveň nepřekročí hranici 25,5 mil Kč. na MAS za programové období 2014 -2020.
Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS.

Stručné resumé programu


« Aktuality

Výzva – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - IROP

 

› | Výzva – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz