Výzva zaměřená na zpracování regulačních plánů - IROP

17.09.2015 - Ke dni 16. 9.2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřená zpracování regulačních plánů. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 16. 9. 2015.Příjem žádostí bude zahájen 1. 10. 2015. Výzva bude ukončena 31. 3. 2017 

Oprávnění žadatelé jsou obce s rozšířenou působností. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 2000 000Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Spolufinancování ze strany žadatelů je 10 %.
Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.
Celková alokace výzvy je 235 200 000 Kč.
Zdroj a podrobnější informace


« Aktuality

Výzva  zaměřená na zpracování regulačních plánů  - IROP

 

› | Výzva zaměřená na zpracování regulačních plánů - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz