Výzva – Vzdělávací a výcviková střediska IZS - IROP

04.04.2016 - Ke dni 15. 4. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 27 zaměřené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2018 do 14hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,02 mld. Kč

Podporované aktivity jsou:
Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému.

 • Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.
 
Oprávnění žadatelé:
 • MV – generální ředitelství HZS ČR;
 • hasičské záchranné sbory krajů;
 • Záchranný útvar HZS ČR;
 • MV - Policejní prezidium ČR;
 • krajská ředitelství Policie ČR;
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
 • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
 • kraje – 10 %
 • organizace zakládané organizační složkou státu – 15 %
 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 400 000 000Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 27


« Aktuality

Výzva – Vzdělávací a výcviková střediska IZS - IROP

 

› | Výzva – Vzdělávací a výcviková střediska IZS - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz