Výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů - IROP

09.03.2016 - Ke dni 14. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 24 zaměřené na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.Žádosti je možné podávat do 2. 9. 2016. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,1 mld. Kč

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí – 10 %
  • organizace zakládané kraji, obcemi dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 50 000 000Kč.
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 24


« Aktuality

Výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů - IROP

 

› | Výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz