Výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - IROP

25.09.2015 - Ke dni 24. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 5 je zaměřená podporu rozvoje infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od téhož data a příjem žádostí o podporu bude zahájen 26. 10. 2015 od 14hod. Žádosti je možné předkládat průběžně do 1. 12. 2017 resp. do případného vyčerpání alokace cca 1,4 mld. Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v onkogynekologii.
  • Centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů onkogynekologie 40 000 000Kč a perinatologie 70 000 000Kč.
Spolufinancování ze strany žadatelů (realizace mimo hl. město Prahu):
  • Příspěvkové organizace MZd – 15 %
  • Organizace zřizované kraji – 10 %, Organizace zakládané kraji -  15 %
Spolufinancování ze strany žadatelů (realizace na území hl. města Prahy):
  • Příspěvkové organizace MZd – 25,05 %
 Cílem výzvy je pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii, vycházející z Věstníku částka 14/2015 Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích.
 
Zdroj a podrobnější informace


« Aktuality

Výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - IROP

 

› | Výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz