Výzva v programu OP PIK Úspory a energie

13.05.2015 - V červnu letošního roku se očekává vyhlášení výzvy do programu OP PIK Úspory energie, nástupce programu OPPI Eko-energie. V mnohém bude shodný s původním úspěšným programem.Zaměření: projekty na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnikatelském sektoru.
V rámci tohoto programu mohou firmy obdržet finanční podporu například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, realizaci opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, apod.

Příjem žádostí: 6/2015 – 1/2016

Žadatelé: podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost

Průběžná připravovaná výzva. Alokováno 5 mld. Kč.
 


« Aktuality

Výzva v programu OP PIK Úspory a energie

 

› | Výzva v programu OP PIK Úspory a energie

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz