Výzva – Územní studie - IROP

12.10.2015 - Výzva č. 9 je zaměřená na Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od téhož data .Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. 10. 2015 od 14hod. Žádosti je možné předkládat do 31. 3. 2017 do 14:00, resp. do případného vyčerpání alokace cca 405 mil. Kč.
 
Oprávnění žadatelé:

  • Obce s rozšířenou působností
Míra spolufinancování 10 %.
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 200 000Kč. Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena.

Podporované aktivity:
  • Zpracování územních studií
 Zdroj a podrobnější informace


« Aktuality

Výzva – Územní studie - IROP

 

› | Výzva – Územní studie - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz