Výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

05.01.2016 - Ke dni 31. 12. 2015 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 19, která je zaměřená na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému.Žádosti je možné podávat do 20. 12. 2017, nebo do vyčerpání alokace. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,7mld.Kč
Oprávnění žadatelé:
•             MV – generální ředitelství HZS ČR;
•             HZS krajů;
•             Záchranný útvar HZS ČR;
•             obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
•             MV - Policejní prezidium ČR;
•             krajská ředitelství Policie ČR;
•             kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
•             státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
 
Míra podpory:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace: 100 %
Kraje, obce: 90 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů není stanovena
Alokace výzvy č. 19 je cca 1,7mld. Kč
Jedná se o průběžnou výzvu.
Výzva je určena pro Exponovaná území podle přílohy č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
 
Podporovanými aktivitami jsou:
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 19


« Aktuality

Výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

 

› | Výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz