Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - IROP

24.04.2016 - Ke dni 4. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 28 zaměřené na Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.Žádosti je možné podávat do 27. 12. 2017 do 15hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,03 mld. Kč
Typy podporovaných projektů
 

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém).
 • Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Elektronizace podpůrných procesů.
 
 
Oprávnění žadatelé:
 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • Obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi – 10 %
Organizace zakládané obcemi, organizace zakládané kraji – 15 %
 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých:
 • Kraje - 100 000 000 Kč
 • Organizace zakládané nebo zřizované kraji  - 20 000 000 Kč
 • Obce - 30 000 000 Kč
 • Organizace zakládané nebo zřizované obcemi - 15 000 000 Kč
 •  
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
 
 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
 • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 28
 


« Aktuality

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - IROP

 

› | Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz