Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - IROP

28.02.2016 - Ke dni 1. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 23 zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2017. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,6 mld. Kč

Oprávnění žadatelé:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
OSS, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace: 0%
 
Státní podniky: 19,137 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 250 000 000Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:

  • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
  • Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra s vazbou na nově pořízený nebo modernizovaný informační systém).
  • Informační systémy v souvislosti s centry sdílených služeb.
  • Elektronizace podpůrných procesů.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 23


« Aktuality

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - IROP

 

› | Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz