Výzva – Sociální podnikání II- IROP

11.08.2016 - Ke dni 10. 8. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na podporu Sociálního podnikání.Výzva č. 43 a 44 je zaměřená rozvoj sociálního podnikání. Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 44. V rámci výzvy č. 43 jsou podporovány oblasti bez SVL.
Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 31. 8. 2016. Žádosti je možné předkládat do 31. 1. 2017 do 14:00.
Oprávnění žadatelé:

  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve a církevní organizace.
 
Míra spolufinancování je 15 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000Kč. Maximální výše způsobilých 4 900 000 Kč.
Alokace výzvy č. 43 je 51 000 000Kč.
Alokace výzvy č. 44 je 179 000 000Kč.
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 
1. Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku
 
v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.
 
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 43
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 44


« Aktuality

Výzva – Sociální podnikání II- IROP

 

› | Výzva – Sociální podnikání II- IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz