Výzva – Sociální bydlení - IROP

06.06.2016 - Ke dni 20. 6. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 34 a 35 zaměřené na podporu Sociálního bydlení. Žádosti je možné podávat do 27. 12. 2016 do 16hod.Typy podporovaných projektů
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
 
Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • NNO
  • Církve a církevní organizace
Podporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
  • obce – 10 %
  • NNO – 5 %
  • Církve a církevní organizace – 5 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých:
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2015:
Obce: 15 000 000 Kč
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU): 40 000 000 Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
  • Nástrojem dosažení tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
  • Sociální byt se základním vybavení je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
  • Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše osm bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.
 
Výzvou není podporováno:
Pořízení bytů sociálního bydlení formou nové výstavby není podporováno.
Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 34
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 35 (SVL)


« Aktuality

Výzva – Sociální bydlení - IROP

 

› | Výzva – Sociální bydlení - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz