Výzva – Program podpora bydlení pro rok 2017 - MMR

20.10.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016 v 12.00 hod.
 
Program Podporované byty
Vstupní byty (výše dotace v režimu de minimis – 200 000€)
Pečovatelské byty  (výše dotace v režimu SGEI de minimis – 500 000€)
Komunitní domy seniorů (výše dotace v režimu SGEI de minimis – 500 000€)
 
Oprávnění žadatelé právnické osoby včetně obcí.
 
Program Regenerace sídlišť
Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70 % rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.
Program Olověné rozvody
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč n a 1 bytovou jednotku.
Program Bytové domy bez Bariér
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.
Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu
k němu.

Zdroj a podrobnější informace k jednotlivým programům zde. 


« Aktuality

Výzva – Program podpora bydlení pro rok 2017 - MMR

 

› | Výzva – Program podpora bydlení pro rok 2017 - MMR

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz