Výzva – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – OP Z

17.10.2016 - Tato výzva je zaměřena na podporu procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.Výzva byla vyhlášena 14. 10. 2016. Žádosti je možné podávat od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 200 mil. Kč.
 
Typy podporovaných projektů

 1. Zajištění a koordinace procesu plánování
 2. Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) / akčních plánů (AP)
 3. Vytvoření SPRSS/AP
 4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování
 5. Vzdělávání účastníků procesu plánování
 6. Nastavení a koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji
 
Oprávnění žadatelé:
 • Obce;
 • Dobrovolné svazky obcí;
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti;
 • MAS.
 
Předpokládaná míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
Obce a dobrovolné svazky obcí – 5 %
Nestátní neziskové organizace a MAS – 0 %.
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč.
 
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 63


« Aktuality

Výzva – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – OP Z

 

› | Výzva – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz