Výzva – Podpora preventivních protipovodňových opatření – OP ŽP

09.11.2016 - Ke dni 31. 10. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 45 je zaměřena na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.Žádosti o dotaci je možné v systému MS2014+ předkládat od 1. 11. 2016 do 5. 1. 2017.
Podporované aktivity:
Podporovaná aktivita: 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
V rámci podporované aktivity bude možno předložit projekty zaměřené na:

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 
Míra vlastního spolufinancování je:
Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 200 tis. Kč bez DPH.
Maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. € včetně DPH.

Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR.
 

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 47


« Aktuality

Výzva – Podpora preventivních protipovodňových opatření – OP ŽP

 

› | Výzva – Podpora preventivních protipovodňových opatření – OP ŽP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz