Výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - IROP

11.12.2015 - Ke dni 11. 12. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 18 je zaměřená rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro pěší, cyklodopravy za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 21. 12. 2015. Žádosti je možné předkládat od 21. 12. 2015 do 29. 4. 2016 do 14:00.
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona
č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
 
Míra vlastního spolufinancování je:

  • provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. - 0 %
  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí - 10 %
  • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti - 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 2 000 000Kč.
Maximální výše způsobilých 30 000 000 Kč.
Alokace výzvy č. 18 je cca 0,5mld. Kč
Jedná se o kolovou výzvu.
Výzva je určena pro celé území ČR vyjma hl. m. Prahy
 
Podporovanými aktivitami jsou:
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu
Stavby – aktivita „Bezpečnost dopravy“
  • výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev,
    • výdaje související s komunikací pro pěší.
 
Stavby – aktivita „Cyklodoprava“
  • výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací včetně všech konstrukčních vrstev,
  • výdaje související s komunikací pro cyklisty.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 18


« Aktuality

Výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - IROP

 

› | Výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz