Výzva – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - IROP

26.01.2016 - Ke dni 29. 1. 2016 bude zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 20, ta je zaměřená na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.Žádosti je možné podávat do 29. 7. 2016. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,15mld.Kč
Oprávnění žadatelé:

  • Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy,
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
  • kraje, obce – 10 %
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 15 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 200 000 000Kč.
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
  • nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG,
  • nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
  • a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 20


« Aktuality

Výzva – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - IROP

 

› | Výzva – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz