Výzva – Kybernetická bezpečnost - IROP

22.10.2015 - Ke dni 21. 10. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 10 je zaměřená na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.Půjde o nastavení bezpečnosti informačních systémů a související infrastruktury ve veřejné správě proti kybernetickým hrozbám. Bude se jednat například o nástroje ověřování identity uživatelů, záznamových zařízení činnosti informační infrastruktury i pořízení kamerových systémů. 

Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 21. 10. 2015. Žádosti je možné předkládat do 30. 6. 2017 do 14:00, resp. do případného vyčerpání alokace cca 1 411 mil. Kč.
Oprávnění žadatelé:

 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky.
 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
Míra spolufinancování:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace:
•             0 %
Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí):
•             10 %
Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji, státní podniky
•             15 %
Státní podniky
•             19, 137 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 3 000 000Kč vč. DPH. Maximální výše způsobilých 300 000 000Kč vč. DPH.

Podporovanými aktivitami jsou následující technická opatření:
 • fyzická bezpečnost,
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů,
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
 • aplikační bezpečnost,
 • kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.
 
Zdroj a podrobnější informace
 


« Aktuality

Výzva – Kybernetická bezpečnost - IROP

 

› | Výzva – Kybernetická bezpečnost - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz