Výzva – Knihovny - IROP

15.03.2016 - Ke dni 18. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 25 zaměřené na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2017. Alokace pro tuto výzvu je cca 1,1 mld. Kč

Oprávnění žadatelé:
Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
 • kraje – 10 %
 • organizace zřizované kraji – 10 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 3 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 123 282 000Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
 • Zvýšení ochrany knihovních fondů
 • Konzervování-restaurování knihovních fondů
 • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • Odstraňování přístupových bariér
 • Digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů
 • Zabezpečení a osvětlení objektů
 • Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů
 • Modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 25


« Aktuality

Výzva – Knihovny - IROP

 

› | Výzva – Knihovny - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz