Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - IROP

05.10.2015 - Ke dni 30. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 7 je zaměřená na zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od téhož data a příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. 10. 2015 od 14hod. Žádosti je možné předkládat do 31. 3. 2016 do 14:00.
Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.
 
Míra spolufinancování závisí na právní subjektivitě žadatele a případném vykonávání veřejně prospěšné služby.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 500 000Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 000 000Kč

Podporované aktivity:
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Stručné resumé programu
 


« Aktuality

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - IROP

 

› | Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz