Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

03.12.2019 - Dne 14. listopadu 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program, vyhlásilo výzvu č. 91 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III“s alokací 2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Podpora bude poskytována na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a to na tzv. Prioritní regionální silniční síti, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je omezena na 100 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ od 29. listopadu do 20. prosince 2019. 
Výzva č. 91 navazuje na úspěšnou výzvu č. 70, ve které bylo schváleno k financování 208 projektů za 16,2 mld. Kč z EFRR. K dnešnímu dni bylo prostřednictvím 70. výzvy IROP zrekonstruováno 151 km krajských silnic. Oproti předchozí výzvě je výzva č. 91 kolovou výzvou s věcným hodnocením zohledňujícím míru kofinancování projektů ze strany krajů.
 
https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-III
 


« Aktuality

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

 

› | Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz