Výzva č. 70 v oblasti Energetická náročnost veřejných budov byla prodloužena do 30. listopadu

06.09.2017 - Výzva č. 70 z Operačního programu Životní prostředí, jejíž příjem žádostí měl původně končit 29.9.2017, je prodloužena do 30.11.2017.Mezi podporované aktivity patří:          
a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC
b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

O podporu mohou žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky a obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Příjem žádostí probíhá od 3. 4. 2017 nově do  30. 11. 2017.

Více informací zde http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
 


« Aktuality

Výzva č. 70 v oblasti Energetická náročnost veřejných budov byla prodloužena do 30. listopadu

 

› | Výzva č. 70 v oblasti Energetická náročnost veřejných budov byla prodloužena do 30. listopadu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz