Výzkum a vývoj – vyhlášený program TREND

04.06.2019 - Technologická agentura České republiky pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlásila program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky a jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikání na trhy nové či posun výše v globálních hodnotových řetězcích. Program má také podpořit podniky v provádění vlastních výzkumných a vývojových aktivit, posílit orientaci výzkumných organizací v ČR. Dílčími cíli programu je: zvýšení využití moderních způsobů výroby, podle principů iniciativy Průmysl 4.0; rozvoj nových oblastí digitalizace a jejich využití v průmyslu a službách; využití nových technologií v Automotive a aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblasti získávání druhotných surovin v průmyslu a stavebnictví. Výše podpory bude posuzována pro každý projekt zvlášť avšak v max. míře 70 – 80 % celkových uznatelných nákladů. Program je stanoven na roky 2020 – 2023.


« Aktuality

Výzkum a vývoj – vyhlášený program TREND

 

› | Výzkum a vývoj – vyhlášený program TREND

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz